Zoek
Sluit dit zoekvak.

Referentie - Simulaties

Simulatie toevoeging E-boiler warmtebuffer & SVI in warmtenet

Casus

HVC Dordrecht heeft het voornemen om het bestaande warmtenet uit te breiden met een E-boiler, een warmtebuffer en restwarmte uit slibverbranding en aansluiting op warmtenet Sliedrecht. In een simulatie opdracht is het functioneel ontwerp getoetst met diverse toekomst scenario’s.

Opdracht Powerspex

Powerspex heeft in dit project de opdracht gekregen om het opgestelde proces ontwerp in combinatie met de functionele specificatie voor de automatisering te toetsen aan de hand van diverse scenario’s. Powerspex heeft hiertoe in Psxcad© een simulatie procesmodel gebouwd van de bestaande en toekomstige warmte-units (WOS, E-boiler, SVI) de warmtebuffer en het warmtetransport inclusief de koppeling naar de stadsverwarming. Aan dit simulatie procesmodel zijn de beoogde regelingen en besturing toegevoegd en het samenstel van proces ontwerp en automatisering is getoetst op diverse toekomstige scenario’s. Door de simulatie heeft de klant meer inzicht gekregen in het gedrag van de uitbreidingen van het warmtenet, is de functioneel specificatie van de automatisering getoetst én aangepast en is een basis gelegd voor uiteindelijke besturing en regeling van het warmtenet met o.a. bufferregeling en warmtetransport regeling. Tevens heeft de klant een simulatie model waarin toekomstige bedrijfsvoering visueel kan worden gemaakt, het gedrag en de bediening kan worden geïntroduceerd aan partijen (bv. contractor automatisering) en kunnen toekomstige aanpassingen en uitbereidingen worden gevalideerd. Daarnaast is het simulatie model een goede basis voor introductie-training aan de operators.

Project data

Site: Dordrecht
Jaar: 2021
Klant: HVC
Sector: Heating

Scope

  • Simulatiemodel
  • Toetsing Functionele Specificatie
  • Opzetten Regeling Warmte Transport Pompen
  • Opzetten E-boiler buffer regeling