Zoek
Sluit dit zoekvak.

Referentie - Simulaties

Systeemstudie warmtesysteem Westland

Casus

Energie Transitie Partners (ETP) heeft het voornemen om in het Westland een warmtenet aan te leggen, bestaande uit 8 aardwarmteclusters en met meerdere warmtebronnen en diverse afnemers (zowel tuinders alsook gebouwen) om in de toekomst 12PJ warmte te leveren en 650.000.000 m3 aardgas reductie te realiseren. In een systeemstudie is het concept gevalideerd en getoetst met diverse toekomst scenario’s.

Opdracht Powerspex

Powerspex heeft in dit project de opdracht om, in samenwerking met Rotterdam Engineering en ETP, tot een volwaardig functioneel ontwerp, besturingsfilosofie en simulatie model te komen rekening houdend met diverse technische, operationele en planning technische aspecten. Powerspex heeft hiertoe in Psxcad© een simulatie procesmodel gebouwd van de warmteproductie, het warmtetransport en de warmte afname inclusief de koppeling van de warmteclusters. Met dit simulatie procesmodel en de besturing & regelkennis en ervaring is een besturingsfilosofie opgezet en is het WSW functionele ontwerp getoetst op diverse toekomstige scenario’s. Door de systeemstudie en het simulatie model heeft de klant meer inzicht gekregen in het gedrag van het Warmtesysteem Westland, is het functioneel ontwerp getoetst en is een basis gelegd voor uiteindelijke besturing en regeling van het warmtenet met o.a. middendrukregeling, vermogensverdelingsregeling en buffertankregeling. Tevens heeft de klant een simulatie model waarin toekomstige bedrijfsvoering visueel kan worden gemaakt, het gedrag en de bediening kan worden geïntroduceerd aan partijen (gemeentes, tuinders, provincie, warmtecollectieven) en kunnen toekomstige aanpassingen en uitbereidingen worden gevalideerd. Daarnaast is het simulatie model een goede basis voor introductie-training aan de operators.

Project data

Site: Westland
Jaar: 2020
Klant: ETP
Sector: Heating

Scope

  • Conceptual engineering
  • Simulatiemodel inclusief hoofdregelingen
  • Toetsing Functioneel Ontwerp
  • Opzetten Besturingsfilosofie