Search
Close this search box.

Simulaties & PsxCad

Bij Powerspex wordt al meer dan 20 jaar gewerkt aan een eigen open-platform simulatieprogramma genaamd PsxCad.
PsxCad wordt ontwikkeld door de eigen research- & developmentafdeling. In PsxCad worden totale procesinstallaties gesimuleerd. Software kan alvast worden geëngineerd en getoetst en getest vóór de inbedrijfstelling. Dankzij PsxCad worden processen en projecten efficiënter in gang gezet en de inbedrijfsstelling versneld. Een PsxCad-simulatie kan met de installatie meegroeien. PsxCad biedt inzicht in de toekomst; met PsxCad wordt in een vroeg stadium duidelijk welke potentiële oplossingen werken en welke niet. PsxCad optimaliseert automatiseringsprocessen tot het uiterste.

Simulatie software voor ontwerp, analyse en training

PsxCad Simulation Software is een simulatieprogramma waarmee dynamische simulaties kunnen worden gemaakt.
Met het programma kunnen kleine én grote simulaties en simulatoren worden gemaakt van onder meer energie- en processinstallaties, zoals energiecentrales, warmtenetten, drinkwaternetten, maar ook electrolyserinstallaties, bierbrouwerijen en vliegtuigmotoren.

De simulaties en simulatoren bestaan veelal uit drie lagen:

 1. Procesmodel met de simulatie van een fysieke installatie
 2. Logics met de simulatie van de regelingen, besturingen en alarmering
 3. Screens met de bedieningsschermen

Met het programma kun je eenvoudig en snel simulaties maken waarbij je gebruik maakt van bibliotheken voor alle drie lagen.
Daarnaast kun je zelf typicals ontwerpen om efficiënt grotere simulaties en simulatoren te bouwen.

Ontwerp
Met de simulaties kunnen ideeën en ontwerpen worden gesimuleerd en getoetst. Niet alleen in de statische simulaties maar ook in de dynamische situaties.

Analyse
Ook historische data kan worden geïmporteerd om het ontwerp te analyseren en waar nodig te verbeteren.

Licenties, training en ondersteuning

 • Licentie voor gebruikers van simulaties en simulatoren (Runtime license) en licentie voor diegene die simulaties en simulatoren willen maken (Professional license)
 • PsxCad Introductietraining om kennis te maken met PsxCad en de opbouw en mogelijkheden. PsxCad Advanced training voor wie met PsxCad simulaties gaat maken of bestaande simulaties en simulatoren wil aanpassen.
 • Ondersteuning in de vorm van technische en projectondersteuning en updates.

Krachtige tool voor ontwerp, analyse en testen

Tijdens diverse levensfases van een technische installatie kan Simulatie Engineering met behulp van PsxCad Simulatie Software helpen beter en efficiënter te ontwerpen, analyseren en te testen.


Conceptfase
In de conceptfase biedt simulatie engineering de volgende mogelijkheden:

 • Toetsen van een idee of ontwerp van een proces-, energie- of watersysteem ten opzichte van beoogde bedrijfsvoering en dynamische interactie van de deelsystemen
 • Concepten visualiseren en verkrijgen van een ‘proof of concept’
 • Nieuwe installaties ontwerpen en bestaande installaties aanpassen

 


Engineeringsfase
Onderstaande mogelijkheden biedt simulatie engineering in de engineeringsfase:

 • Ontwerpen en toetsen van regelingen en besturing samen met een simulatie van de echte installatie
 • Functional Twin van installatie die meegroeit tijdens de realisatie
 • Virtuele inbedrijfsstelling ver voordat echte inbedrijfstelling plaatsvindt
 • Ontdekken van ‘vergeten’ bedrijfssituaties en dynamische overgangenBestaande installatie
Bij bestaande installatie kan simulatie engineering bijdragen aan:

 • Het analyseren van gedrag bestaande installatie en hulpmiddel voor verbeteringen
 • Het verdiepen van kennis van eigen installatie door simulaties
 • De dynamische en realistische visualisatie van voorgenomen wijzigingen
 • Het proefdraaien gewijzigde installatie door operators en technologen

Essentieel onderdeel van trainingsprogramma’s

Powerspex maakt met behulp van PsxCad Simulatie Softwaretraining, simulatoren om de competenties en bekwaamheden van operators te ontwikkelen.

Generiek of specifiek
Er zijn meerdere opties wat betreft trainingssimulatoren. Er zijn generieke en specifieke trainingssimulatoren zijn.

Generieke trainingsimulatoren:

 • zijn bruikbaar voor vele trainingsprogramma’s zonder installatiespecifieke eigenschappen en details
 • zijn zeer bruikbaar voor onderwijs- en branchegerichte trainingen

Specifieke trainingssimulatoren:

 • zijn geschikt om cursisten in detail te trainen
 • bieden de mogelijkheid om vereiste vaardigheden en competenties voor specifieke installaties te ontwikkelen

Diverse HMI- en SCADA-systemen

 • Klantspecifiek kunnen diverse HMI- en SCADA-systemen worden gesimuleerd om het look- & feel-gevoel van de cursist te vergroten en de doeltreffendheid van de training te verbeteren
 • Worden eventueel geleverd inclusief het inrichten van de trainingsruimte en ondersteuning/service aan de trainer


Integrale trainingssimulator met simulatie van de installatie, de automatisering en de visualisatie & bediening

 • Groot scala aan elektriciteitscentrales
 • Meerdere afvalenergiecentrales (AEC’s)
 • Diverse warmtenetten en industriële stoomsystemen

Trainingsmogelijkheden
De trainingssimulatoren worden ingezet voor verschillende situaties.

 • Beginnende operators én ervaren operators
 • Normale en abnormale bedrijfssituaties
 • Individuele operatortraining en ook operator teamtraining
 • Het vergroten van de kennis van de samenhang van het proces en de onderlinge interacties
 • DCS/SCADA gebruikerstraining
 • Meerdere simulatoren op één set hardware: mogelijkheid om in één trainingsomgeving te wisselen tussen verschillende trainingssimulatoren.