Zoek
Sluit dit zoekvak.

 

Vergelijkbaar met “Probability of Failure on Demand” is de “Probability of Failure to Safety” (PFS) een maat voor de effectiviteit van een veiligheidsfunctie. Het drukt de kans uit dat een veiligheidsfunctie zal aanspreken terwijl het niet gevraagd wordt. Met andere woorden, het is een maat voor de waarschijnlijkheid van ongewenste trips (spurious trips).

Ongewenste trips bezorgen operators en onderhoudspersoneel regelmatig hoofdpijn. Ten eerste omdat ze het proces hevig kunnen verstoren. Ten tweede omdat het meestal moeilijk is om te bewijzen dat een trip inderdaad ongewenst was en niet veroorzaakt door een andere geldige reden.

Om deze reden ontwerpen wij onze systemen vaak met redundantie. Redundantie zorgt ervoor dat er meerdere kanalen beschikbaar zijn voor dezelfde veiligheidsfunctie. Indien één kanaal faalt dan kan het andere kanaal nog steeds de functie uitvoeren wanneer er om gevraagd wordt. Daardoor wordt de kans op een trip van het complete proces verkleind en de beschikbaarheid verbeterd.

Neem als voorbeeld de configuratie van een aantal transmitters in dezelfde leiding, welke alle dezelfde proceswaarde meten. In dit voorbeeld gaan we tot drie transmitters. Er zijn verschillende configuraties voor de transmitters. Voor de gebruikte configuratie gebruiken we de term voting uitgedrukt in MooN (“M out of N”), waarbij M trip signalen moeten komen via N kanalen voordat de veiligheidsfunctie aanspreekt. Een 2oo3 voting betekent dus dat tenminste twee van de drie transmitters een onveilige proceswaarde moeten meten voordat de veiligheidsfunctie aanspreekt. Met andere woorden, indien een van de kanalen defect is of “vast zit” in zijn “veilige” positie dan wordt de veiligheidsfunctie van het systeem niet aangetast. Tegelijkertijd wordt de waarschijnlijkheid van ongewenste trips geminimaliseerd omdat er twee kanalen zouden moeten zijn die falen in een “veilige” positie voordat de veiligheidsfunctie aanspreekt. De keerzijde van een dergelijke oplossing zijn de kosten die gepaard gaan met de installatie van meerdere transmitters:

Veiligheid krijg je, beschikbaarheid kost geld

 

Wij zijn ons bewust van het feit dat in ieder project opnieuw de afweging wordt gemaakt tussen kosten en beschikbaarheid (het voorkomen van ongewenste trips). We kunnen u adviseren betreffende de mate van redundantie geschikt voor uw situatie, maar ook kunnen we voor iedere optie berekenen welke verbetering er optreedt met betrekking tot “Probability”.