Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacybeleid

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring beschrijft hoe Powerspex Instrumentation persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt wanneer u onze website (powerspex.nl) bezoekt.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen
We verzamelen geen persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website, tenzij ze deze vrijwillig aan ons verstrekken via contactformulieren of e-mail. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u contact met ons opneemt voor meer informatie over onze producten of diensten.

Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken
Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden alleen gebruikt om te reageren op uw specifieke verzoek of vraag. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden zonder uw toestemming.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen
We nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus en treffen passende technische en organisatorische maatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

Openbaarmaking aan derden
We delen geen persoonlijke gegevens die via onze website zijn verzameld met derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten, om onze rechten te beschermen, of om de veiligheid van anderen te waarborgen.

Uw rechten
Als u een inwoner van de Europese Economische Ruimte (EER) bent, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en kunt het recht hebben op gegevensportabiliteit. Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze privacy statement weer te geven. We zullen de datum van de laatste update van de privacyverklaring bijwerken en eventuele wijzigingen kenbaar maken op deze pagina.

Contact opnemen
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via mail@powerspex.nl of per post op Aquamarijnstraat 5, 7554 NM Hengelo.