Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuws

Twaalf Powerspexers voltooienpilotcursus thermodynamica

Twaalf medewerkers van Powerspex hebben de opleiding thermodynamica afgerond, een pilot die wordt uitgerold naar meer bedrijven. De cursus draagt bij aan de vergroting van kennis op dit gebied en meteen ook aan de optimalisatie van processen.

Powerspex is in de basis een automatiseringsbedrijf voor ketelbouw. Directeur Jan Wilmink wil dat werknemers gedegen kennis over ketelbouw bezitten en zorgde er samen met Technicom voor dat er een uitgebreide cursus thermodynamica kwam.

Kennis in hele bedrijf

Sindsdien verzorgt Paul van der Kraan van Techdoc Control elke donderdagmiddag de cursus thermodynamica voor twaalf werknemers van Powerspex. De twaalf zijn werkzaam binnen verschillende afdelingen van Powerspex, zodat in het hele bedrijf de kennis aanwezig is en gedeeld kan worden.

Meer dan de basis

De cursus is gericht op ketelbouw. Thermodynamica wordt onderwezen op school, maar behandelt alleen de basisprincipes, niet de werking ervan wat betreft ketels.
“Terwijl dat nou juist belangrijk is,” vertelt projectengineer en cursist Lars Weiden. “Alle cursisten benutten de info uit de cursus op een andere manier. Voor sommige is de basiskennis alleen al nuttig voor contacten met klanten – dat geldt bijvoorbeeld voor mij – terwijl anderen het rechtstreeks toepassen in hun werk. De simulatie-engineers gebruiken de kennis om processen te optimaliseren. De brandstof-lucht-verhouding bijvoorbeeld; hoe optimaliseer je die? Belangrijke kennis bij optimalisatie.”

Pilot uitrollen

De cursus thermodynamica betreft een pilot om de kennis op dit vakgebied te vergroten. Bij Powerspex wordt nu de pilot gedraaid en het is de bedoeling dat de cursus wordt uitgerold naar andere bedrijven, zodat de kennis over thermodynamica wordt vergroot.

De twaalf cursisten van Powerspex zijn inmiddels klaar met hun opleiding; de laatste cursusdag is zojuist geweest.

Over Technicom

Technicom is een Twents opleidingsbedrijf dat de positie van procesoperators en onderhoudsmedewerkers versterkt en vakkrachten van buiten de branche stimuleert om in de procesautomatisering te gaan werken.
De opleiding thermodynamica is onderdeel van een nieuwe leerlijn voor productietechnici. Het O&O-fonds was nauw betrokken bij de opzet ervan.