Zoek
Sluit dit zoekvak.

Een Risico Matrix is een simpel hulpmiddel dat gebruikt wordt om risico’s in kaart te brengen in de context van een procesinstallatie, waarbij “risico” gedefinieerd is als het product van:

  • de waarschijnlijkheid dat een gevaarlijke situatie (hazard) optreedt, en
  • de impact van die situatie, wanneer deze optreedt, op de fabriek, personeel en het milieu.

Meestal hebben proceseigenaars een Risico Matrix voor hun fabriek al klaarliggen. Deze is van toepassing op een breed scala aan veiligheid-gerelateerde vraagstukken zoals werkvergunningen, procesveiligheid en de beoordeling van veiligheid-gerelateerde investeringen. Dezelfde Risico Matrix kan gebruikt worden voor functionele veiligheid. Door het definiëren van waarschijnlijkheid (frequentie) en impact (ernst van de consequenties) kan een Risico Matrix gebruikt worden om het minimaal noodzakelijke SIL-niveau voor elke veiligheidsfunctie te bepalen. Onderstaand volgt een simpel voorbeeld:

Sample risk assessment matrix

Let op dat de inschatting van een risico, gebruik makend van de Risico Matrix, het best gedaan kan worden door de proceseigenaar en niet door de leverancier van het veiligheidssysteem (SIS), omdat lokale en installatie-specifieke eigenschappen en gevaren meegenomen moeten worden. Wij ondersteunen graag bij bovenstaande analyse met onze kennis en ervaring van industrie-typische benaderingen.

Powerspex is een technisch bedrijf gespecialiseerd in oplossingen op het gebied van energie- en automatisering, vanaf haalbaarheidsstudie tot aan de engineering, paneelbouw, montage, inbedrijfstelling en nazorg.