Zoek
Sluit dit zoekvak.

Een vrije vertaling van “Safety Requirement Specification” (SRS) is Veiligheidseisen Specificatie en omvat omschrijving op hoog niveau van de veiligheidsfuncties en de eisen die gesteld worden aan iedere benodigde veiligheidsfunctie. Het kan bijvoorbeeld de beschrijving omvatten “Meet de temperatuur in vat V-1202 en indien deze hoger is dan 60 °C, stop dan de pomp P-103 naar de reactor binnen 2 seconde met een Safety Integrity Level SIL-3”.

Deze beschrijving bevat alle essentiële basisinformatie om een veiligheidfunctie te ontwerpen:

  1. de locatie en functie van de sensoren en actuatoren gerelateerd aan een P&ID;
  2. het benodigde SIL niveau, bepaald uit een HAZOP/ZIL excercitie;
  3. de benodigde reactietijd, bepaald uit een HAZOP/ZIL excercitie.

Voor de veiligheidsfunctie kan nu een aantal keuzes gemaakt worden:

Een complete specificatie voor een veiligheidssysteem omvat behalve het bovenstaande ook nog:

Wij helpen graag met het opzetten van een SRS en alle andere ontwerp keuzes met betrekking tot een veiligheidssysteem.